TOĽKO SLOBODY V CESTOVANÍ, KOĽKO JE MOŽNÉ, TOĽKO OBMEDZENÍ, KOĽKO BUDE NUTNÉ

Výzva cestovných kancelárií, cestovných agentúr a subjektov podnikajúcich v cestovnom ruchu Vážený pán predseda vlády, vážený pán minister vnútra, dopravy, hospodárstva a zahraničných vecí, v prvom rade chceme poďakovať za všetky aktivity, ktoré vláda SR vynaložila s cieľom ochrany zdravia obyvateľstva Slovenska. Sme radi, že sa epidemiologická situácia aj vďaka týmto opatreniam vyvíja priaznivo a umožňuje postupný návrat do “normálneho“ života.  Radi by sme sa tiež poďakovali za súčinnosť, ktorú vláda a jednotlivé rezorty preukázali pri riešení otázky odškodňovania klientov pri nezrealizovaných zájazdoch. Situácia v cestovnom ruchu je však naďalej veľmi znepokojujúca, bez vidiny skorého konca krízy v našom sektore a s...